Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Enhet psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert Fagutvikler 480 97 280 kristine.aas@risor.kommune.no
Spesialsykepleier 906 75 805 wenche.andersen@risor.kommune.no
945 08 406 hilde.anfinsen@risor.kommune.no
474 56 471 Anne.Borghild.Bergem.Klemsdal@risor.kommune.no
474 64 387 Trine.Bakkane@risor.kommune.no
945 10 549 mona.danielsen@risor.kommune.no
Sosionom olav.danielsen@risor.kommune.no
Aktivitetsansvarlig 941 32 927 Frida.Fred.Dorsdal@risor.kommune.no
488 91 009 Sharon.Gloersen@risor.kommune.no
Enhetsleder Psykisk helse og rus 413 23 553 stine.garstad.husabo@risor.kommune.no
941 34 031 Trine.Jensen@risor.kommune.no
991 67 536 Asne.Austvik.Johansen@risor.kommune.no
Spesialsykepleier 901 63 468 siri.lunden@risor.kommune.no
948 19 996 Marianne.Lovdal2@risor.kommune.no
958 82 604 gunnar.nyberg@risor.kommune.no
918 65 485 inge.ramskjaer@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Sykepleier 474 56 471 Ann.Kristin.Stamso@risor.kommune.no
Fagutvikler 945 08 405 trine.strand@risor.kommune.no
941 34 694 stine.karlsen.tjelmeland@risor.kommune.no
Vernepleier 945 10 185