Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet hjemmetjenester og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Enhet hjemmetjenester og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Korttidsavdeling 37 14 97 22
Hjelpemiddeltekniker 975 15 182 37 14 96 28 anders.berg@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig Hjemmetjenesten 37 14 97 24 489 96 379 Bodil.Gammelseter@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig dagsenter hjemmeboende eldre 994 41 615

Frydenborgsenteret

994 41 615
37 14 97 25
Frydenborgsenteret
Enhetsleder hjemmetjenester og rehabilitering 37 14 96 50 970 30 664 Ingeborg.Hemminghytt.Morka@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier 913 55 670 astrid.t.rasmussen@risor.kommune.no
Fysioterapeut 482 07 004 Hilde.Skoglund@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Hovedverneombud for Risør kommune 37 14 96 00 944 87 629 Therese.slangsvold@risor.kommune.no

Startet som hovedverneombud 1.1.2018.

Syn og hørsel 916 95 104 37 14 97 03 Wenche.Solli@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig rehabilitering Dagsenter 958 92 975 ina.svenningsen@risor.kommune.no
Fagutvikler 945 08 396 christine.kasin.sonningdal@risor.kommune.no
Fysioterapeut 480 43 885 Froydis.fjell.tanhoff@risor.kommune.no
Kreftkoordinator 904 75 251 kreftkoordinator@risor.kommune.no
905 32 611
Saksbehandler og tjenestetilrettelegger 480 02 497 tanja.wang@risor.kommune.no
Ergoterapeut 482 07 003 37 14 97 18 Britt.Ostby@risor.kommune.no