Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet hjemmetjenester og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Enhet hjemmetjenester og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Korttidsavdeling 37 14 97 22
Hjelpemiddeltekniker 975 15 182 37 14 96 28 E-post

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig Hjemmetjenesten 37 14 97 24 489 96 379 E-post

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig dagsenter hjemmeboende eldre 994 41 615

Frydenborgsenteret

994 41 615
37 14 97 25
Frydenborgsenteret
Enhetsleder hjemmetjenester og rehabilitering 37 14 96 50 970 30 664 E-post

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier 913 55 670 E-post
Fysioterapeut 482 07 004 E-post

Frydenborgsenteret

Hovedverneombud for Risør kommune 37 14 96 00 944 87 629 E-post

Startet som hovedverneombud 1.1.2018.

Syn og hørsel 916 95 104 37 14 97 03 E-post

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig rehabilitering Dagsenter 958 92 975 E-post
Fagutvikler 945 08 396 E-post
Fysioterapeut 480 43 885 E-post
Kreftkoordinator 904 75 251 E-post
905 32 611
Saksbehandler og tjenestetilrettelegger 480 02 497 E-post
Ergoterapeut 482 07 003 37 14 97 18 E-post