Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet personer med demens

Ansatte i avdelingen Enhet personer med demens
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Langtidsavdeling 2 915 77 130
Langtidsavdeling 2 476 87 331
Langtidsavdeling 2 477 12 207
Langtidsavdeling 2 913 44 233
Enhetsleder sykehjem 37 14 97 04 481 28 755 E-post

Frydenborgsenteret

Fagansvarlig langtidsavdeling 2 416 68 268 E-post