Ansattoversikt


Risør kommune - Helse og omsorg - Enhet for sykehjem

Ansatte i avdelingen Enhet for sykehjem
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder sykehjem 37 14 97 04 481 28 755 linda.alfsen@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Langtidsavdeling 1 912 40 355
Langtidsavdeling 1 911 34 830
Langtidsavdeling 1 941 66 803
Langtidsavdeling 2 915 77 130
Langtidsavdeling 2 476 87 331
Langtidsavdeling 2 477 12 207
Langtidsavdeling 2 913 44 233
37 14 96 92

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier landtidsavdelng 1 945 05 392 kaia.gronvold@risor.kommune.no

Frydenborgsenteret

Fagutviklingssykepleier langtidsavdeling 2 416 68 268 Anne.Hovland@risor.kommune.no
37 14 97 16 908 77 290

Frydenborgsenteret

480 41 492

Frydenborgsenteret