Ansattoversikt


Risør kommune - Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagefaglig rådgiver 37 14 96 61 janne.broms@risor.kommune.no
Helsesykepleier/familieterapi 37 14 97 66 902 84 115 Hilde.Nordal@risor.kommune.no

Skolehelsetjenesten Risør barneskole tlf.: 37 14 30 57

Kommunalsjef Oppvekst 37 14 96 96 916 64 620 sos.nysted@risor.kommune.no
Rådgiver 37 14 96 26 976 13 288 malin.paust@risor.kommune.no

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte

Skolefaglig rådgiver 900 36 388 tore.saethermoen@risor.kommune.no