Ansattoversikt


Risør kommune - Samfunnsutvikling - Enhet bosetting, opplæring og inkludering - Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)

Ansatte i avdelingen Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
Programrådgiver 37 14 95 81 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
sekretær 37 14 97 00 958 23 409 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
Programrådgiver 954 74 253 E-post
Rektor 37 14 97 00 936 92 439 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
sekretær 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
lærer 37 14 97 00 E-post
Inspektør 37 14 95 81 930 93 781
lærer 37 14 97 00 E-post
Lærer avd. Linken 37 14 97 92 922 41 248 E-post

Tjenestested Linken

lærer 37 14 97 00 E-post