SMS-varsling til innbyggere

Varsling fra kommunen kan være aktuelt ved begrenset framkommelighet, endringer i vannforsyningen, informasjon om feiertjeneste eller lignende. Varsling kan også brukes i beredskapssituasjoner. 

For å sikre at rett person mottar viktig informasjon fra kommunen, kan du selv sjekke og korrigere informasjon.

Hvor hentes opplysningene fra?

Privatperson: Bostedsadressen blir hentet fra Folkeregisteret og kontaktdata fra Difi sitt kontakt- og reservasjonsregister. Innbyggeren oppdaterer selv sine kontaktdata på Norge.no.

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen bli varslet. Bedriftene blir hentet fra Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedriften hentes fra Altinn og kan oppdateres der. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene her.

Hvordan sjekker jeg opplysningene?

Risør kommune benytter Varsling 24 for å sende meldinger til innbyggere via SMS, e-post og telefonoppringing. I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte. Det kan være fordi:

  • Dine kontaktdata er feil.
  • Du har nylig flyttet eller bor midlertidig på en annen adresse.
  • Du har en mobiltelefon som er registrert på arbeidsgiver.
  • Du har hemmelig nummer.
  • Du har tilknytning til en adresse der du ikke bor.

Gå inn på https://varslemeg.no/ for å 

  • sjekke kontaktinformasjonen din
  • legge til telefonnummer for varsling på en adresse eller registrere nøkkelpersoner i en bedrift/organisasjon
  • søke i varslingsregisteret om du har blitt varslet