Befaring i forbindelse med sentrumsplanen den 13. mai, avlyses

På grunn av korona må vi dessverre avlyse befaringen i forbindelse med reguleringsplanen for Risør sentrum, som etter planen skulle avholdes onsdag 13. mai.

Vi tar sikte på å avholde befaringen i juni, men vil komme tilbake med tid og møtested, senere.