Høring - Endring av bopliktforskriften

Risør kommunestyre vedtok i kommunestyremøte 29.09.2022 å oppheve lokal forskrift om redusert konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 - bopliktforskriften. Endring eller oppheving av forskriften skal legges ut på høring jf forvaltningsloven § 37.  Høringsfristen er satt til 14. november 2022.

Kommunestyret fattet følgende vedtak i kommunestyremøtet 27.10.2022:

  • Høringsfristen for sak om opphevelse av bopliktforskriften i Risør kommune forlenges med 2 uker, dvs. fram til 14.11.22. Saken kommer til politisk behandling i desember 2022.

Kommunestyret fattet følgende vedtak i kommunestyremøtet 29.09.2022:

  • Risør kommunestyre vedtar å oppheve lokal forskrift om redusert konsesjonsgrense - boplikt.
  • Saken sendes på høring, jf forvaltningsloven § 37 før saken på nytt behandles i kommunestyret og sendes Landbruksdirektoratet for effektuering.
  • Høringsfristen settes til 4 uker med start mandag 3. oktober til 31. oktober og saken behandles på nytt i kommunestyrets møte 24. november.

Risør kommune legger vedtak om oppheving av bopliktforskriften ut på offentlig høring på kommunens hjemmeside og gjennom annonse i Aust-Agder Blad. Dokumentene kan også fås til gjennomlesning i resepsjonen i Risør kommune.

Høringsuttalelse kan sendes på e-post til: post@risor.kommune.no eller i post til: Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør. Vennligst merk innspillet med "Høring - bopliktforskriften". Høringsfrist er 14. november 2022.

Under ligger lenker til bopliktforskriften, kommunestyrets vedtak og saksframlegg med alle vedlegg som fulgte saken:

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven 7 for Risør kommune

Kommunestyrets vedtak (PDF, 226 kB)

Saksframlegg med vedlegg (Sak 22/66 i sakslista)