Høring vedrørende Seriøsitetsbestemmelser for Risør kommune

Risør kommunestyre skal vedta felles Seriøsitetsbestemmelser for Risør kommune. Kommunestyret har behandlet saken i møte 30.09.2021 sak 21/93.

Kommunestyrets vedtak:

«Saken utsettes for å legges ut på høring til fagforeninger og fagorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjonen, relevante lag og foreninger samt eventuelle lokale bedrifter i alle størrelser. Forslaget er vedtatt sendt ut på høring før endelig sak legges frem for kommunestyre i løpet av 2021. I tillegg legges forslaget ut på kommunens hjemmesider slik at også andre kan komme med innspill».

Kommunedirektørens saksutskrift og forslag til bestemmelser fra kommunestyres møte kan du lese her.

Seriøsitetsbestemmelser for Risør kommune (PDF, 613 kB)

Saksutskrift Seriøsitetsbestemmelser for Risør kommune (PDF, 345 kB)

Vi ber om at høringsinnspill og kommentarer sendes til post@risor.kommune.no eller Postboks 158, 4952 Risør innen 11.12.2021.

Eventuelle spørsmål kan rettes til turid.reiersen@risor.kommune.no