Informasjonsmøte om ny sentrumsplan for Risør

Ny reguleringsplan for Risør sentrum er vedtatt. Vi holder derfor et informasjonsmøte spesielt rettet mot håndverkere og søkere, der vi forteller om planen og viser gode og dårlige eksempler fra byen

Tidspunkt: Tirsdag 7. februar kl. 13 - 15.

Sted: Krags gate 144, 2 etg. over Montér.

Vedlegg: