Invitasjon til åpen kontordag

I forbindelse med pågående planarbeid for fv.416 (mellom Øylandsdal og Dørsdal), setter vi av torsdag 27.august og fredag 28.august til åpen kontordag på kommunehuset, der naboer og berørte langs veistrekningen kan møte opp for informasjon og spørsmål.

Vi setter av ca. 20 min pr. husstand og er representert med ulike fagpersoner. På grunn av koronasituasjonen må vi ha påmelding disse dagene. Kontakt Camilla Trondsen Solli tlf: 91168798 for å avtale tidspunkt.