Invitasjon til informasjonsmøte, fv. 416 Øylandsdal - Dørsdal

Reguleringsplan for fv. 416 Øylandsdal – Dørslag ligger nå ute til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader er satt til 12. januar 2021. I den forbindelse inviterer vi til et offentlig møte, der vi vil informere om den nye veien. Møtet er åpent for alle, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Tidspunkt for møtet er tirsdag 15. desember, kl. 18.00 – 20.00

På grunn av Koronasituasjonen vil møtet bli avholdt som nettmøte (Teams). Dersom du ønsker å delta må du sende en epost til: anders.auten.pedersen@risor.kommune.no

Du vil da få en invitasjon til møtet, som du må godta. Det ikke nødvendig å ha Teams installert på din PC. Ved å klikke på linken nederst i mailen, vil du få mulighet til å delta i møtet uten å laste ned programmet