Styremøte i interkommunalt plansamarbeid (IKP) E18 Dørsdal - Grimstad 16. november

Det er styremøte i interkommunalt plansamarbeid  (IKP) E18 Dørsdal - Grimstad 16. november klokken 10:00 på Fjordheim, Søndeled.

Møtet er åpent for publikum. Du kan følge møtet direkte her: 

Styremøte i interkommunalt plansamarbeid (IKP) Nye Veier. 16. november 2022 - YouTube