Vernepris 2021

Målet med Verneprisen er å stimulere eiere av eldre kulturhistoriske og arkitektonisk verdifulle bygninger, bygningsmiljø, kulturlandskap og andre verdifulle kulturminner, til økt vern og vedlikehold av disse. Prisen kan gis til personer eller institusjoner som har utført godt vedlikehold, satt i stand eller tilbakeført bygninger/kulturminner etter antikvariske prinsipper og retningslinjer. Prisen omfatter tiltak i hele kommunen og består av kr. 15.000,- samt et diplom.

Forslag skal være skriftlig begrunnet og undertegnet av forslagsstilleren. Frist for å sende inn forslag er 1. november 2021. Forslag sendes til Risør kommune v/enhet plan og byggesak, P.b. 158, 4952 Risør eller på e-post: post@risor.kommune.no.

 

 

 

 

 

 

Verneprisutvalget