TV-aksjonen 2023 - REDD BARNA - en hybrid pengeinnsamling i Risør

I år tester vi i Risør en alternativ løsning for pengeinnsamlingen. Vi tar i bruk TV-aksjonens eget system for «Digitale bøsser», og satser på Vipps, Spleis og lokale arrangementer. I år går vi altså vekk fra den tradisjonelle dør-til-dør bøsseinnsamlingen. 

TV-aksjonskomiteen samarbeider med matbutikkene i kommunen på lørdagen. De som fortsatt ønsker å gi penger kontant i tradisjonelle bøsser, vil kunne gjøre dette der.     

Bilde fra tv-aksjonen 2023, to barn som skriver "La barn leke i fred"  - Klikk for stort bilde TV-aksjonen

Skoler og barnehagers arrangementer blir viktigere 

Over 700 skoler deltar på TV-aksjonens undervisningsopplegg hvert år. Mange har i tillegg skoleløp, hvor elever løper til inntekt for TV-aksjonen. Dette gjør vi i Risør også. 

I fjor benyttet 25 kommuner de digitale bøssene som sin hovedinnsats i pengeinnsamlingen. I Risør har vi sett til Fredrikstad kommune, hvor de har gjort dette i to år. Fredrikstads skoler og barnehager er svært begeistret for løsningen, ettersom endringen har ført til at deres lokale arrangementer har samlet inn langt mer penger enn tidligere år. TV-aksjonskomiteen i Fredrikstad forteller at de totalt har samlet inn omtrent like mye penger som før.  

I år vil Risør kommune teste løsningen. I etterkant av TV-aksjonen vil vi evaluere nøye om dette er en løsning vi vil fortsette med.  

Suksesskriteriet for å samle inn like mye penger som tidligere år, er at innbyggerne får tydelig beskjed om at det er skolenes og barnehagenes arrangementer som erstatter den tradisjonelle bøssebæreraksjonen. Dette da i tillegg til lag og foreningers basarer, kakesalg og dugnader til inntekt for mottakerorganisasjonen. 

Det er flere grunner til at det i år er en gyllen mulighet til å teste noe nytt, blant annet fordi kommunen nå står helt uten tellebank, fordi signalene fra frivillig sektor er at mange organisasjoner sliter med mye administrativt arbeid og opplever lite rekruttering av nye frivillige, i tillegg til at det er en trend at digitale løsninger blir mer og mer vanlig.      

Les mer om hvordan du kan engasjere deg og hvordan opprette en Spleis i TV-aksjonen her. 

TV-aksjonskomiteens nye arbeidsmetoder i Risør 

Kommunikasjon er nøkkelen

TV-aksjonskomiteen vil jobbe for å dele erfaringene til Fredrikstad. Nøkkelen til en vellykket overgang til digital pengeinnsamling er at folk får vite at det er arrangementene som skapes av barnehagene, skolene og foreningene som teller.  

Forsterke skoler og barnehagers arrangementer

TV-aksjonskomiteen vil samarbeide med skoler og barnehager for å hjelpe dem deres innsamlingsarrangementer. Skoler og barnehager har brukt TV-aksjonens digitale bøsser i flere år. Vi inviterer foresatte og nærmiljøene til å donere «hele sitt planlagte donasjonsbeløp» til disse arrangementene fremfor å vippse på søndagen.   

Innsamlingsarrangementer i regi av lag og foreninger

TV-aksjonskomiteen vil samarbeide med lag og foreninger for å skape innsamlingsarrangementer til inntekt for Redd Barna. Dette kan være en nabolagsdag, en ruskenaksjon, en fotballkamp, basar med loddtrekning og kakesalg, og mye annet. Speiderne kan f.eks. lære bort hvordan å knyte knuter, mens politikerne i kommunen kan tilby å jobbe x-antall ganger for Frelsesarmeens matutlevering.  Har dere lyst til å arrangere noe gøy?  

Privatpersoner og næringsliv kan også lage arrangementer

TV-aksjonskomiteen vil oppfordre privatpersoner til å organisere egne innsamlingsaktiviteter. Gjennom Spleis kan alle starte egne digitale bøsser. Det innsamlede beløpet går direkte til TV-aksjonen, uten at man selv trenger å håndtere kontanter.  

Se eksempel på en hårete spleis her: Knut løper for Redd Barna

Tradisjonelle bøsser på sentrale steder i kommunen på lørdagen

TV-aksjonskomiteen samarbeider med matbutikkene i kommunen på lørdagen. De som fortsatt ønsker å gi penger kontant i tradisjonelle bøsser, vil kunne gjøre dette der.     

Les mer om hvordan du kan engasjere deg og hvordan opprette en Spleis i TV-aksjonen her. 

Illustrasjonsbilde fra TV-aksjonen 2023 - Klikk for stort bilde TV-aksjonen

Det er mange måter å bidra på

  • For idrettslag kan egne idrettsarrangement kombineres med å samle inn penger til TV-aksjonen. Kan overskuddet fra kiosken gå til TV-aksjonen? Noen organiserer også egne idrettsarrangement hvor inntektene går til TV-aksjonen (fotballturneringer, kanonballturneringer osv.) 

  • Salg av egne/brukte ting. Enten organisasjonen selv har noe å selge, eller man samler inn fra andre, er dette en populær innsamlingsaktivitet for mange lokallag. Man kan også arrangere markedsdager og få lokalsamfunnet til å donere ulike objekter som kan selges til inntekt for TV-aksjonen 

  • Samle pant og donere beløpet til TV-aksjonen 

  • Dugnad for den store dugnaden. TV-aksjonen opplever hvert år en stor bredde i innsamlingsaktiviteter. Det å stille opp på dugnader for å samle inn penger til TV-aksjonen er en smart måte å kombinere egen innsamling og innsamling til TV-aksjonen på 

  • Organisere bilvask til inntekt for TV-aksjonen 

  • Søndagsgudstjenesten eller fredagsbønn i moskeene kan benyttes til å belyse årets tematikk, enten i forkant eller på selve aksjonsdagen. 

  • Konsert i eget lokale. Konserten kan være åpen for alle, overskudd av billettsalget kan gå til TV-aksjonen, eller man kan ta “utgangspenger” hvor deltakere frivillig kan betale en valgfri sum på veien ut som går uavkortet til TV-aksjonen. 

  • Skal du arrangere bursdag, konfirmasjon eller bryllup og ønsker at gjestene heller skal gi til TV-aksjonen enn å gi deg en gave? Vil du selge kaker i nabolaget, men vil unngå å håndtere kontanter? Vil du holde en konsert, utstilling eller fest og la inntektene gå til TV-aksjonen, men synes det blir for mye stress med kontanter? 

Les mer om hvordan du kan engasjere deg og hvordan opprette en Spleis i TV-aksjonen her. 

Spørsmål? 

Har du spørsmål om TV-aksjonen, hvordan opprette en Spleis eller hvor du kan donere med kontanter?  Ta kontakt med Frivilligkoordinator Knut Jost Arntzen.

E-post: Knut.jost.arntzen@risor.kommune.no  
Tlf. 99 59 69 88