Idrettshaller og gymsaler i Risør

Risørhallen - Caspersensvei 25, 4956 Risør

Dette er Risør kommunes største idrettshall.  Her er det stor parkeringsplass rett utenfor med stor kapasitet.  Her finner du også ladestasjoner fra Grønn Kontakt.

Idrettsbygget og svømmehallen- Kjempestien 4, 4956 Risør

Idrettshallen ligger over svømmehallen, og har inngang fra baksiden, men svømmehallen har fra framsiden. Det er innkjøring forbudt på dette området så det anbefales å parkere på parkeringsplassen på høyre side når du tar av fra Caspersensvei.

Gymsalen på Risør Videregående skole- Sirisvei 8, 4950 Risør (Hønseheia)


Henvend deg til Risør videregående skole ang størrelse og fasiliteter.
 

Gymsal på Hope -Åkvågveien 495, 4957 Risør

Hope skole,  Telefonnummer: 37 14 90 80

Gymsal / Grendehus på Søndeled - Brattstø 11, 4990 Søndeled

Søndeled skole v/ Lilian Dale - Tlf 37 14 93 50