Meld fra om feil og skader på idrettsanleggene

Risør kommune ved enhet for eiendom og tekniske tjenester ønsker at du eller ditt lag melder fra på denne eposten hvis du opplever at noe er feil, ødelagt eller skadet på det idrettsanlegget du benytter.  Denne informasjonen sendes til vaktmester som legger dette inn i det interne kvalitets- og avvikssystemet til Risør kommune.

I eposten må du skrive hvilket bygg feilen/skaden er og beskrive det så godt det lar seg gjøre, gjerne med bilder.

Epost sendes til vaktmesterkoordinator geir.lyngaas@risor.kommune.no

Geir Lyngaas vil kun motta informasjonen og registrere saken, det vil ikke bli noen saksbehandling på epost.

Du kan også sende din henvendelse per post til Risør kommune, enhet for eiendom og tekniske tjenester, Postboks 158, 4952 Risør, og merkes "feil på idrettsanlegg".