Risør kommune stenger kommunale fotballbaner og ballbinger på ubestemt tid. Det er ikke anledning til å drive uorganisert trening eller lek på banene eller bingene. Fra 6. april ble det åpnet for organisert idrett innenfor de smittevernregler som gjelder og etter dialog mellom lederen for det enkelte idrettslag og kommunelegen.

Utendørs treningsanlegg

Fotballbaner:
På Kjempesteinsmyra mellom Risørhallen og Risør ungdomsskole ligger tre fotballbaner. To store kunstgressbaner, og en grusbane som islegges så fort det er kaldt. 
En stor kunstgressbane på Vormli på Søndeled ved Kaldstadheia.

  • Skatebane vedpå Kjempesteinsmyra
  • Terrengløype på Hope
  • Gymsaler på Hope og Søndeled
  • Sandvolleyballbane på Søndeled
  • Sandvolleyballbane på Kjempesteinsmyra
  • Ballbinge på Kjempesteinsmyra
  • Ballbinge på Hope / Sandnes
  • Terrengløype og trialløype på Kjempesteinsmyra