Utendørs idrettsanlegg er åpne, men all trening og lek må skje innenfor de smittevernreglene som til en hver tid gjelder.

Ballbinger og lekeplasser rundt de kommunale barnehagene og skolene er forbeholdt barn med tilbud i barnehage, SFO og elever ved skolene i deres åpningstider.

Utendørs treningsanlegg

Fotballbaner:
På Kjempesteinsmyra mellom Risørhallen og Risør ungdomsskole ligger tre fotballbaner. To store kunstgressbaner, og en grusbane som islegges så fort det er kaldt. 
En stor kunstgressbane på Vormli på Søndeled ved Kaldstadheia.

  • Skatebane vedpå Kjempesteinsmyra
  • Terrengløype på Hope
  • Gymsaler på Hope og Søndeled
  • Sandvolleyballbane på Søndeled
  • Sandvolleyballbane på Kjempesteinsmyra
  • Ballbinge på Kjempesteinsmyra
  • Ballbinge på Hope / Sandnes
  • Terrengløype og trialløype på Kjempesteinsmyra