Utendørs treningsanlegg

Fotballbaner:
På Kjempesteinsmyra mellom Risørhallen og Risør ungdomsskole ligger tre fotballbaner. To store kunstgressbaner, og en grusbane som islegges så fort det er kaldt. 
En stor kunstgressbane på Vormli på Søndeled ved Kaldstadheia.

  • Betongpark/skatebane på Kjempesteinsmyra
  • Terrengløype på Hope
  • Gymsaler på Hope og Søndeled
  • Sandvolleyballbane på Søndeled
  • Sandvolleyballbane på Kjempesteinsmyra
  • Ballbinge på Kjempesteinsmyra
  • Ballbinge på Hope / Sandnes
  • Terrengløype og trialløype på Kjempesteinsmyra