Sesongleie av idrettshaller

Her finner du en oversikt over idrettshaller som er tilgjengelige for sesongleie. 

Det er Risør idrettsråd som tildeler treningstidene i de kommunale hallene, etter søknad.

Idrettshaller

Risørhallen

I Risørhallen har terminfestede kamper/stevner 1. prioritet. Husk å sende egen søknad på dette! 

Søkere kan velge mellom følgende hallstørrelser: 1/1 hall, 2/3 hall eller 3/3 hall

Idrettsbygget (Store sal) 

Leie av Idrettsbygget, store sal, fra kl. 17:00 mandag – fredag

Svømmehall

Leie av svømmehallen fra kl. 14:10 mandag – fredag 

Hønseheia

Leie av Hønseheia gjelder fra kl. 18:00 alle hverdager, bortsett fra onsdag. For leie i helgene kontakt Risør videregående skole, tlf. 37 14 42 20.

Slik søker du

Søknadsskjema - Søknad om faste treningstider 

Søknadsfrist: 15. mai 

Hva koster det?

Kommunale idrettsbygg kan nyttes vederlagsfritt til trening for lag og foreninger som er tilsluttet Aust-Agder Idrettskrets eller trener personer under 20 år. Lag og foreninger må være hjemmehørende i Risør kommune.

Reglement

Regler for utlån av idrettsbygg (PDF, 91 kB)

Ordensregler for utlån av Risørhallen, Idrettsbygget og Svømmehallen, revidert desember 2023 (PDF, 382 kB)