Kommuneplan 2019-2030

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Risør kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Brosjyre/kortversjon: Kommuneplanens samfunnsdel (mål og strategier) (PDF, 4 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 (pdf, 2 mb)

Kommuneplanens arealdel

Vedlegg til kommuneplanens arealdel

Politisk behandling

Kommuneplanen ble vedtatt av Risør bystyre 26.11.2019 sak 19/114: 

Planprosess

Bystyret behandlet forslag til planprogram i desember 2018. Les mer om Planprosessen for utarbeidelse av ny kommuneplan