Risør forbereder mottak av flyktninger fra Ukraina

Risør kommune arbeider nå med forberedelser til bosetting av flyktninger fra Ukraina. De som har boliger til utleie bes henvende seg til kommunen nå. Det gjelder også frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som kan bidra på ulike måter i å ivareta flyktninger. Hvor mange og når det kommer flyktninger fra Ukraina til Risør er foreløpig uklart.

Det er spesielt viktig at kommunen nå får oversikt over de som kan leie ut leiligheter, boliger og også sentralt beliggende hytter som kan brukes av flyktningfamilier. Det er inntil videre ikke aktuelt å registrere muligheter til å bo i rom på besøk hjemme hos familier.

Etter avtale med Statsforvalteren i Agder og Utlendingsdirektoratet (UDI) skal bussen med flyktninger som Aktive Fredsreiser har med fra Ukraina og Polen til Norge torsdag kveld, registrere flyktningene ved det nasjonale mottakssenteret på Råde i Østfold. Her vil flyktningene bli registrert av politiet, få helsehjelp og helsekontroll, få det nødvendige av klær og toalettsaker og deretter innkvartering. For de fleste vil det si opphold på hotell i østlandsområdet. Deretter kommer etter hvert bosetting i kommunene.

Det har inntil i går kveld vært uklart om flyktningene som kommer med bussen til Aktive Fredsreiser skulle kjøre til mottakssenteret i Råde eller komme rett til Risør for midlertidig innkvartering og etter hvert registrering i Kristiansand.

- Vi har vært forberedt på å ta i mot flyktninger direkte hos oss i Risør, blant annet med mulig innkvartering på hotell og i gjestehus. Det viktigste er å ivareta flyktningens trygghet og rettigheter. Selv om det fra i dag bygges opp et regionalt registreringssenter i Kristiansand, er jeg trygg på at registrering og ivaretagelse på Råde er den beste løsningen for flyktningene som Aktive Fredsreiser har med i bussen. De kommer også kjørende over Svinesund og en rapportering i Råde er det mest praktiske, sier ordfører Per Kr. Lunden. Han har i de siste dagene vært i nær kontakt med Aktive Fredsreiser om hvor mottaket av flyktningene skal foregå. Ordføreren vil, siden Aktive Fredsreiser holder til i Risør, reise til Østfold torsdag for å møte flyktningene og følge prosessen ved mottaket.

- Det vil gi meg kunnskap om hvordan flyktningene tas i mot og hvilke behov de har. Aktive Fredsreiser vil også rapportere om utvelgelse og behov for flere turer til Polen, sier Lunden.

Samtidig forbereder Risør kommune seg på bosetting av relativt mange flyktninger fra Ukraina. Disse vil komme etter forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Siden flyktninger fra Ukraina allerede er innvilget kollektiv beskyttelse i Norge og kapasiteten i asylmottak er relativt begrenset, vil trolig henvendelser om bosetting kunne komme raskt.

- Det blir kommunestyret som må vedta hvor mange flyktninger fra Ukraina vi kan motta. Jeg regner med at her er det vilje til å strekke seg langt, men tilgang på boliger vil kunne bli en kritisk faktor. Jeg har overfor IMDi rapportert at vi kan motta inntil 40 flyktninger, men det er foreløpig uklart hvor mange vi får forespørsel om og når de kommer. Om flyktningene som kommer med bussen til Aktive Fredsreiser kan bosette seg i Risør, eller om vi kan be om at disse prioriteres for bosetting i Risør, er foreløpig for tidlig å si, sier ordføreren. Han legger til at kommunen allerede har fått flere henvendelser med tilbud om bolig og annen hjelp og er sikker på at befolkningen i Risør står helhjertet bak et mottak av ukrainske flyktninger i kommunen.

- For Risør kommune er det viktig å gjennomføre mottaket slik nasjonale myndigheter pålegger oss. Vi må huske på at flyktningenes interesse kommer i første rekke. Samtidig ser jeg at mange i Risør, som landet og verden for øvrig, er opprørte og engstelige over utviklingen av krigen i Ukraina og spør seg hva de kan gjøre for å hjelpe. Etter hvert som det blir klarere hva som forventes av oss som kommune og lokalsamfunn, regner jeg med at det blir mange muligheter for å trå til med aktiv støtte og hjelp for flyktningene, sier ordfører Per Kr. Lunden.

Ukrainere kan også komme direkte til Norge og Risør på turistvisum og bo hos venner, familie eller ordne egen bosetting. De som kommer på denne måten må også registrere seg hos politiet hvis de vil ivareta rettigheter som asylsøkere og få annen oppfølging fra det offentlige.