Kommunedirektør Carl Jakob Hansen

Kommunedirektøren har selv direkte ansvar for en del områder, mens andre ansvarsområder er fordelt eller ligger til Kommunedirektørens ledergruppe (KL) i fellesskap.

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektør Carl Jakob Hansen
Kommunalsjef interne tjenester Halvor Halvorsen 
Kommunalsjef helse- og omsorg Per Christian Andersen 
Kommunalsjef oppvekst Beate Aas 
Kommunalsjef samfunnsutvikling Kamilla Solheim

Ansvarsområder ledergruppe

Ansvarsområder ledergruppe
Hovedoppgaver Ansvar
Strategisk overordnet lederansvar Carl Jakob Hansen
Overordnet samfunnsutvikling Carl Jakob Hansen
Interkommunalt/regionalt samarbeid Carl Jakob Hansen
Næring Carl Jakob Hansen
Hovedkontakt mellom politisk og administrativt nivå Carl Jakob Hansen
Organisasjonsutvikling Carl Jakob Hansen
Informasjon og kommunikasjon Halvor Halvorsen
Beredskap Carl Jakob Hansen
Boligkoordinerende enhet (BKE) Halvor Halvorsen
Internkontroll, HMS og tjenestekvalitet Halvor Halvorsen
Koordinerende enhet (KE) Per Christian Andersen

Enheter

Helse- og omsorg

 • Sykehjem
 • Psykisk helse og rus
 • Rehabilitering og hjemmetjenester
 • Habilitering
 • Helsetjeneste

Skole og barnehage

 • Risør ungdomsskole
 • Søndeled barneskole
 • Hope oppvekstsenter
 • Risør barneskole
 • Fargeskrinet barnehage
 • Trollstua barnehage
 • VIRK (voksenopplæringen i Risør kommune)
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

Samfunnsutvikling

 • Plan- og byggesak
 • Eiendom og teknisk
 • Kultur
 • NAV


Interne tjenester

 • Økonomi og regnskap
 • Publikumstjeneste 
 • Kommunikasjon 
 • Arkiv/dokumentsenter