Område helse og omsorg

Kommunalsjef

Per Christian Andersen

Stab

Enheter organisert innen område helse og omsorg

  • Enhet Sykehjem
  • Enhet psykisk helse og rus
  • Enhet rehabilitering og hjemmetjenester
  • Enhet habilitering
  • Enhet helsetjenester