Område samfunnsutvikling

Kommunalsjef

Kamilla Solheim

Stab

  • Næringssjef Einar Brønlund (fra januar 2023)
  • Samfunnsplanlegger Berit Weiby Gregersen 
  • Frivilligkoordinator Knut Jost Arntzen 
  • Prosjektleder Martine van der Eems

Enheter organisert innen område samfunnsutvikling