Høring - Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Miljø og teknisk utvalg vedtok i sak 23/9 den 15.3.2023 å legge lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Risør, ut på høring.

Forskriften skal ligge ute til høring i minst 2 måneder. Eventuelle innspill/kommentarer kan sendes til Risør kommune, PB 158, 4952 Risør, eller e-post: post@risor.kommune.no.

Frist for å komme med innspill/kommentarer er fredag 26. mai 2023.

Dokumenter i saken kan leses her: