Høring - Mulighetsstudie Gustavs Pønt og Kastellveien 20 og 28.

Risør kommune har i forlengelsen av saken om offentlige arealer på Tangen og Kastellet, utarbeidet en mulighetsstudie for området Gustavs Pønt og arealet sør for Kastellveien 20 og 28. Rapporten er laget etter innspill fra og befaring med, Tangen Vel.

Saken skal fremmes for politisk behandling, men det er ønskelig å sende rapporten på høring til berørte parter før behandling. Vi ønsker innspill til det som er foreslått og evt. andre forslag.


Innspill sendes til Risør kommune v/enhet plan og byggesak, p.b. 158, 4952 Risør eller til post@risor.kommune.no.


Frist for å komme med innspill er 25. februar 2022. 

Mulighetsstudie - Gustavs Pønt og Kastellveien 20 og 28 (PDF, 3 MB)