Offentlig ettersyn: Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021

Formannskapet behandlet Kommunedirektørens forslag i møte 19. november. Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021 vil nå ligge ute til offentlig ettersyn i 4 uker, fram til endelig behandling i bystyret 17. desember.