Handlingsprogram og Økonomiplan med budsjett

I henhold til kommunelovens §§14-2 og 14-5 og plan- og bygningslovens §§11-1 til 11-4, skal kommunestyret innen utgangen av året vedta et bindende budsjett for det kommende kalenderår. Kommunestyrets budsjett (på det nivå dette er vedtatt) er bindende for det underordnede organ. 

2024-2027

Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 og Budsjett 2023 er presentert i en og samme prosess og tilhørende dokument: 

Handlingsprogram og økonomiplan 2024 - 2027 med budsjett 2024 (PDF, 5 MB)
Kommunedirektørens presentasjon 16.11.2023 (PDF, 7 MB)

Formannskapets behandling av saken:

Vedtak i formannskapet 16.11.2023 - sak 23/17 (PDF, 330 kB)
Se opptak fra formannskapets behandling (fra 01:04:34)

Vedlegg 

Driftsrapport kontonivå pr enhet (PDF, 431 kB)
Driftsrapport kontonivå pr sektor (PDF, 97 kB)
Driftsrapport kontonivå totalt (PDF, 42 kB)

 

2023-2026

Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 og Budsjett 2023 er presentert i en og samme prosess og tilhørende dokument:

Handlingsprogram og økonomiplan 2023 - 2026 med budsjett 2023 vedtatt 15. desember 2022  (PDF, 6 MB)

For en innføring i dokumentets innhold, kan du se kommunedirektørens presentasjon fra møtet 3. november:
Presentasjon (PDF, 8 MB)
Opptak fra presentasjon
Kommunedirektørens innledning (PDF, 434 kB)

Vedlegg til budsjett 2023

Endring av gebyrregulativ (forskrift) for plan, byggesak, kart/oppmåling, eiendom og landbruk 2023

 

2022-2025

Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025 og Budsjett 2022 er presentert  i en og samme prosess og tilhørende dokument.

Handlingsprogram og Økonomiplan 2022 - 2025 med budsjett 2022 vedtatt 16. desember 2021. (PDF, 5 MB)
Saksprotokoll sak 21/126.

For en innføring i dokumentets innhold, kan du se kommunedirektørens presentasjon fra møtet 18. november 2021:  Presentasjon (Powerpoint) (PDF, 4 MB)
 

Vedlegg til budsjett 2022

 

2021-2024

Kommunedirektøren har videreført praksisen med å slå sammen Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 og Budsjett 2021 i en og samme prosess og tilhørende dokument.

Handlingsprogram og Økonomiplan 2021-2024 med budsjett 2021 (PDF, 5 MB) vedtatt 17. desember 2020. Saksprotokoll PS 20/182 (PDF, 4 MB)

For en rask innføring i dokumentets innhold, kan du se Kommunedirektørens presentasjon av forslag til Handlingsprogram og økonomiplan med budsjett (opptak) for bystyret, utvalgene, AMU, rådene og tillitsvalgte 11. november og Orientering (presentasjon) (PDF, 2 MB) 

Vedlegg til budsjett 2021 - Detaljbudsjett

Innspill fra partiene presentert i formannskapets møte 19. november

Endring av gebyrregulativ (forskrift) for plan, byggesak, kart/oppmåling, eiendom og landbruk 

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt av formannskapet i møte 19. november.

 

2020-2023

Handlingsprogram og Økonomiplan 2020-2023 med budsjett 2020 (PDF, 5 MB) vedtatt 12. desember 2019 (PS 136/19)

Vedlegg til budsjett 2020

Detaljbudsjett økonomiplan 2020-23 for fellesområdet (PDF, 30 kB)

Budsjettorientering i bystyret 7. november - presentasjon (PDF, 3 MB)

Økonomiplanen på én side

Rådmannen har utarbeidet en såkalt one-pager (som ble en two-pager) der vi prøver å oppsummere litt rundt de «store tallene» i Økonomiplanen for de kommende 4 årene. I tillegg til dette pekes det på hva som etter Rådmannens vurdering er det politiske handlingsrommet. Når vi gjør dette, er det for å prøve å bidra til at det politiske arbeidet fram mot bystyrets behandling den 12. desember skal bli litt «enklere». Valgene og avveiningene er fortsatt like krevende, men dette dokumentet gjør det forhåpentligvis litt enklere å orientere seg i forhold til helhet, rammer og muligheter. Økonomiplan 2020-23 oppsummert (PDF, 872 kB)

2019-2022

Handlingsprogram og Økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019 (PDF, 4 MB) vedtatt 13. desember 2018 (PS 102/18)

Budsjett 2019

Budsjettorientering i bystyret 25. oktober (PDF, 2 MB). Se budsjettorienteringen i videoarkivet 

Budsjett 2019 for rammeområdene:

Virksomhetsmeldinger

Enhetenes virksomhetsmeldinger 2017-2018. Oppdateres på nyåret 2019.

2018-2021

Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 (PDF, 4 MB) vedtatt 14. september 2017 (PS 77/17).

Det vises til eget dokument med status på indikatorer angitt i kommuneplanen (PDF, 3 MB) for hvert mål, samt målsettinger for perioden på indikatorer som direkte eller indirekte kan påvirkes av kommunen.

Budsjett 2018 - vedtatt 14.12.2017 (PDF, 2 MB) (sak 128/17)

 

2017-2020

Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 (PDF, 2 MB) vedtatt 1. september 2016 (PS 128/16).

Budsjett 2017 - vedtatt 15.12.2016 (PDF, 2 MB) (sak 203/16)

 

2016-2019

Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 (PDF, 2 MB) vedtatt 24. september 2015 (PS 117/15).

Budsjett 2016 - vedtatt 17.12.2015 (PDF, 2 MB) (sak 199/15)

 

2015-2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 (PDF, 4 MB) vedtatt 28. august 2014 (PS 83/14)

Budsjett 2015 (PDF, 896 kB), vedtatt av bystyret 11. desember 2014, politisk sak 151/14

 

2014-2017

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017  (PDF, 3 MB) vedtatt 21. november 2013 (PS 112/13)

Budsjett 2014 (PDF, 3 MB), vedtatt av bystyret 12. desember 2013(sak 128/13)

 

2013-2016

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 (PDF, 3 MB)  vedtatt 27. september 2012 (PS 132/12)

Budsjett 2013 (PDF, 2 MB)

 

2012-2015

Handlingsprogram og økonomiplan 2012 - 2015 (PDF, 505 kB) vedtatt 25. august 2011 (PS 51/11)