Årsmeldinger og årsplaner

Når kommunestyret har vedtatt "Handlingsprogram og økonomiplan (inkludert årsbudsjett)" i desember, utarbeider tjenesteområdene (sektorene) på grunnlag av dette sine årsplaner. Planene tar for seg følgende tema for det kommende året: Fag- og tjenester, økonomiske rammer, arbeidsgiver og klima og miljø.

Det utarbeides årsmeldinger på sektornivå (tjenesteområde). Disse innarbeides i den lovpålagte årsberetningen etter kommuneloven § 48.

Årsplaner 2023

Kommunedirektør og interne tjenester (PDF, 710 kB)

Samfunnsutvikling (PDF, 2 MB)

Oppvekst (PDF, 847 kB)

Helse og omsorg (PDF, 932 kB)

 

Årsplaner 2022

Kommunedirektør og stab (PDF, 789 kB)

Samfunnsutvikling (PDF, 929 kB)

Oppvekst (PDF, 2 MB)

Helse og omsorg (PDF, 989 kB)

 

Årsplaner 2021

Kommunedirektør og stab (PDF, 488 kB)

Sektor Samfunnsutvikling (PDF, 934 kB)

Sektor Oppvekst (PDF, 998 kB)

Sektor Helse og omsorg (PDF, 896 kB)