Offentlig ettersyn: Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023

Formannskapet behandlet kommunedirektørens forslag i møte 17. november. Formannskapets innstilling til Handlingsprogram og Økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023 vil nå ligge ute til offentlig ettersyn i 4 uker, fram til endelig behandling i kommunestyret 15. desember.