Varsel om igangsetting av planarbeid for Livbeltefabrikken

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Livbeltefabrikken, Hasdalgata 43, 45.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for regulering til bolig, parkering og næringsformål.

Dokumenter i saken kan leses her:

Frist for å komme med merknader er satt til 10.9.2022.

Merknader skal sendes til Stærk & Co AS, Havnegata 1, 4836 Arendal, alternativt pr. e-post til kpr@staerk.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til Stærk & Co v/Kristine Pedersen-Rise, tlf. 976 37 823, e-post kpr@staerk.no. 

Kopi av merknader sendes Risør kommune, PB 158, 4952 Risør