Varsel om oppstart av planarbeid - Buvikveien 23 (Risør Trebåtbyggeri)

Det varsles om oppstart av arbeidene med ny detaljreguleringsplan for Buvikveien 23 (Risør Trebåtbyggeri)

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for ny leilighetsbebyggelse i området. Det planlegges 3 leilighetsbygg med til sammen 12 - 14 boenheter, og med parkering på bakkenivå under leilighetene

Dokumenter i saken kan leses her:

Frist for å komme med innspill/merknader er satt til 3. mars 2023.

Merknader og eventuelle spørsmål kan rettes til Feste Sør AS v/Stine Lindland Østevik, PB 120, 3901 Porsgrunn, eller e-post: slo@feste.no. 

Kopi av merknader sendes Risør kommune, PB 158, 4952 Risør