Enhet eiendom og teknisk

Enheten utfører tekniske driftsoppgaver, samt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og grunneiendommer. Enheten har også ansvar for renhold av kommunale bygg.

Ansatte i enheten

Enhetens mål, visjon og oppgaver kan du lese i enhetens virksomhetsmelding.

Kontaktinformasjon

Einar Werner Frøyna
Enhetsleder Eiendom og teknisk
E-post
Telefon 37 14 96 70
Mobil 930 84 213