Politiske møter

I eInnsyn finner du oversikt over alle politiske møter, med innkalling og protokoll, tilbake til oktober 2019:

Møtekalender i eInnsyn

Om du leter etter møtedokument fra før oktober 2019, kan du ringe sentralbordet på tlf.  37 14 96 00 eller sende en e-post til post@risor.kommune

Møteplan politiske møter 2024 (PDF, 602 kB) 

Kommunedirektørens oppfølging av politiske vedtak 2024 (PDF, 445 kB)


Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter finner du her

Generelt om politiske møter

  • Utvalgene og formannskapet har møter to uker før kommunestyret. 
  • Utvalgsmøtene er på onsdager  og formannskapet på torsdager, med møtestart kl. 17:00. Avvik kan forekomme.
  • Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser har møte klokken 13:00 på kommunehuset samme dag som utvalgene. 
  • Kommunestyret avholder sine møter på Rådhuset, mens formannskapet har sine møter på kommunehuset. Møtene overføres på internett via Youtube.
  • råd og utvalgsmøter blir ikke overført/tatt opp.
  • Innkallingene til politiske møter er fullstendige med saksframlegg og vedlegg.
  • Protokoller fra politiske møter blir godkjent i neste møte i samme utvalg, derfor er det verdt å merke seg at det kan være feil i protokoller fra et møte fram til den er godkjent i neste møte.