Barnas kommunestyre

Barnas kommunestyre har fire representanter fra hver av skolene Hope oppvekstsenter, Søndeled barneskole og Risør ungdomsskole, og åtte representanter fra Risør barneskole.

Som regel holdes møtene på rådhuset, hvor barna møter ordfører, kommunedirektør samt andre politikere og representanter fra administrasjonen. Barnas representanter spiller inn spørsmål til diskusjon i forkant av møtene, og de drøfter skolenes forslag om bruk av tilskudd som barnas kommunestyre hvert år får til disposisjon.

Barnas kommunestyre 2023 gjennomføres på Rådhuset 29. mars.