Helse og omsorgsutvalget

Helse og omsorgsutvalget har sju medlemmer. Utvalget holder møte en gang i måneden, vanligvis første onsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset parallelt med de øvrige utvalgenes møter. Møtene starter normalt klokken 17:00.
Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Møter

Helse og omsorgsutvalgets møteplan og saksdokumenter.

Medlemmer i Helse og omsorgsutvalget

Leder: Dag Gjesteby (H)
Nestleder: Linda Alise Elde Giving (Frp)

Ansvarsområder

  • Skal vedtas i nytt reglement for politiske organer i Risør kommune

Utvalget skal innenfor sine ansvarsområder:

  • Skal vedtas i nytt reglement for politiske organer i Risør kommune

 

Sekretær i utvalg: Ståle Sjaavaag