Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Kommunestyret har 29 medlemmer. I inneværende periode er det 9 medlemmer fra Arbeiderpartiet,  3 fra Fremskrittspartiet,  9 fra Høyre, 3 fra Rødt, 1 fra Senterpartiet og 4 fra Venstre.

Møter

Kommunestyret holder møte en gang i måneden (unntatt juli og august), vanligvis siste torsdag i hver måned. Møtene holdes på Rådhuset og veksler på å starte kl. 09:00 eller 17:00.

Møtene streames via YouTube - du finner opptakene her

Kommunestyrets møteplan og saksdokumenter.

Kommunestyrets møter er åpne for publikum. 

Medlemmer i kommunestyret

Partienes gruppeledere

Gruppeledere i partiene
Parti Navn E-post Telefon
Arbeiderpartiet Elen Lauvhjell elen.regine.lauvhjell@politiker.risor.no 41517600
Fremskrittspartiet Dag Eikeland Dag.Eikeland@politiker.risor.no 90093400
Høyre Anette Lunner Anette.Lunner@politiker.risor.no 92062939
Rødt Andrew Windtwood Andrew.Windtwood@politiker.risor.no 45505500
Senterpartiet Alexander Stamsø Alexander.Stamso@politiker.risor.no 95053547
Venstre Stian Lund Stian.Lund@politiker.risor.no 95877158