Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget kan i prinsippet behandle ethvert forhold ved kommunens virksomhet. Dette gjelder så fremt utvalget ikke overprøver politiske prioriteringer eller den politiske hensiktsmessigheten av et vedtak. Kontrollutvalget kan på eget initiativ iverksette granskning eller undersøkelser, eller vedta at revisjonen skal utføre konkrete oppgaver.

Det er viktig å presisere at kontrollutvalget ikke er kommunens klageorgan.

Kontrollutvalgets sentrale dokumenter, forvaltningsrapporter og faste medlemmer finner du her

Kontrollutvalgets møter

Kontrollutvalget har sine møter på kommunehuset. Møtene er normalt åpne for publikum.

Møteplan og møtedokumenter finner du her.

Møte- og arbeidsplan er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker. 

Kontrollutvalgets sekretariat:

Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) har sekretariatfunksjon for kontrollutvalget i Risør kommune.

Møtesekretær er Benedikte Muruvik Vonen

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS
Tlf.: 90 58 90 43
e-post: benedikte.vonen@vetaks.no

Medlemmer i kontrollutvalget for perioden 2023-2027:

Kontrollutvalget
Parti Navn Rolle E-post
Arbeiderpartiet og Rødt Randi Gunsteinsen (Ap) Leder Randi.Gunstensen@politiker.risor.no
Agnes Norgaard (Ap) Medlem Agnes.Norgaard@politiker.risor.no
Kjell Skarheim (Ap) Medlem Kjell.O.Skarheim@politiker.risor.no
Høyre Line Granjord Paulsen (H) Nestleder Line.G.Paulsen@politiker.risor.no
Venstre og Frp Arne Lauvhjell (V) Medlem Arne.Lauvhjell@politiker.risor.no
Tine Bang (R) Varamedlem bantine55@gmail.com
Tom-Charles Hommefoss (R) Varamedlem tomhommefoss@hotmail.com
Helene Frydenberg (Ap) Varamedlem fmavhfr@fylkesmannen.no
Høyre Halvor Skåli (H) Varamedlem post@konsulenttjenester.no
Wenche Monrad (H) Varamedlem wenchep@online.no
Petter Emil Gundersen (H) Varamedlem Petter.Emil.Gundersen@politiker.risor.no
Venstre og Frp Heidi Paulsen (V) Varamedlem heidi.ek.paulsen@gmail.com
Kjell Egestad (V) Varamedlem olaegest@online.no