Vil du bli meddommer?

Risør kommune skal våren 2024 velge nye meddommere for perioden 2025–2028, det vil si for en periode på fire år. 

Vi søker kandidater som er samfunnsengasjerte og som ønsker å bistå domstolene i å ivareta det viktige prinsippet om rettssikkerhet.  Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. 

Den som velges til meddommer kan regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. En sak kan vare fra en halv dag til å strekke seg over flere uker.

Kommunestyret vedtar hvem som velges til meddommere, etter innstilling fra valgutvalget.

Hva vil det si å være meddommer? 

Har du lyst? 

Send en epost til post@risor.kommune.no. Merk meldingen 24/562.