Oppvekstutvalget

Oppvekstutvalget har sju medlemmer. Utvalget holder møte en gang i måneden, vanligvis første onsdag i hver måned. Møtene holdes på kommunehuset parallelt med de øvrige utvalgenes møter. Møtene starter normalt klokken 17:00.
Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

Møter

Oppvekstutvalgets møteplan og saksdokumenter.

Medlemmer i Oppvekstutvalget

Leder: Frode Ausland (V)
Nestleder: Bjørn helge Dahle (H)

Ansvarsområder

  • Skal vedtas i nytt reglement for politiske organer i Risør kommune

Utvalget skal innenfor sine ansvarsområder:

  • Skal vedtas i nytt reglement for politiske organer i Risør kommune

 

Sekretær i utvalget: Malin Paust