Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune i alle saker som vedrører eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 

Rådet fungerer som et fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Rådet er opprettet av kommunestyret og består av syv representanter og syv vararepresentanter. Rådet skal sørge for at synspunkter fra eldre og personer med funksjonsnedsettelser blir ivaretatt i kommunens beslutningsprosesser, og har rett til å uttale seg i saker. Rådets anbefalinger skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken. Rådet har talerett i kommunestyret.

Rådets møter holdes på onsdager, samme dag som utvalgene, kl. 13.00 på kommunehuset.

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger).

Reglement for folkevalgte organer i Risør kommune skal politisk behandles første kvartal 2024.

Representanter i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser

Representanter i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser
Navn Parti/organisasjon Rolle E-post
Wivi Garthe Hørselshemmedes landsforbund (HLF) Medlem wivi.garthe@gmail.com
Ellen Torjesen LHL Risør og Omegn Medlem ellen.torjesen@gmail.com
Kjell Skarheim Risør pensjonistforening Medlem k-skarheim@online.no
Torhild K. Gregersen Risør pensjonistforening Medlem tkgregersen@gmail.com
Ørnulf Saltnes Risør pensjonistforening Medlem oer-salt@online.no
Mimmi Aas Søndeled Frp Medlem Mimmi.Aas.Sondeled@politiker.risor.no
Ole Henrik Grønn Ap Medlem ole-henrik.g@hotmail.com
Signe Indergård Lundberg Risør revmatikerforening Varamedlem siginder@online.no
Torhild Hope Lokander Blindeforbundet Varamedlem torhoplok@gmail.com
Olav Andreas Østvold LHL Risør og Omegn Varamedlem olavandreas@yahoo.com
Stein Brox-Nilsen Risør pensjonistforening Varamedlem steinbrox@outlook.com
Elsa-Lill Karlsen Risør pensjonistforening Varamedlem elsalill46@gmail.com
Solveig Vikingsdal Risør pensjonistforening Varamedlem solveigvikingsdal@hotmail.com
Arne-Thomas Aas-Søndeled Frp Varamedlem arne.thomas.aas@gmail.com
Ister Muhamud Ali Ap Varamedlem Ister.Muhamud.Ali@politiker.risor.no

 

Møtesekretær: Ståle Sjaavaag