Logoped

Hva omfatter tjenesten?

Logoped gir språkhjelp til barn og ungdom, 0 – 16 år med tale- eller språkvansker. Det kan dreie seg om forsinket  språk, uttalevansker (språklydvansker), stemmevansker, stamming og dysfasi (språkskade som skyldes ervervet hjerneskade).

Hva tilbyr vi?

Logopeden gir språkhjelp til barn, ungdom og voksne som har utfordringer med språk, uttale, stamming og afasi. Vi kan hjelpe med:

  • Veilede foreldre eller personale i barnehage og skole i forhold til barns språk
  • Gi direkte trening med bakgrunn i logopedisk utredning enten hjemme, på skolen, i barnehagen eller hos logopeden
  • Kartlegge for avgjørelse om eventuell videre henvisning til hjelpeapparatet

Slik går du frem

Foreldre, barnehage, skole eller behandler kan henvise den som trenger hjelp til logoped. Foresatte må samtykke til henvisning. 

Henvisningsskjema

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.