Samarbeidsorganet for PPT

PPT er en lovpålagt tjeneste for kommuner. Den kan være organisert som egen tjeneste eller som et interkommunalt tjenestetilbud. I Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad er vi organisert som en interkommunal tjeneste, hvor Risør er vertskommune.

Samarbeidsorganet består av 

  • Kommunalsjef i Risør Søs Østegaard Nysted (leder)
  • Enhetsleder i Gjerstad Christoffer Gauteland Andersen
  • Sektorleder i Tvedestrand Esther Kristine Hoel
  • Enhetsleder i Vegårshei Raine Alvestad
  • Enhetsleder PPT Hanne Grunnsvoll Torjussen (møter fast i samarbeidsorganet)
  • Førstesekretær PPT Risør Anne Thoresen Røed (referent) 
  • Fagforeningsrepresentant fra Utdanningsforbundet Silje Ibsen