Fyrverkeri

All bruk av fyrverkeri er søknadspliktig, bortsett fra på nyttårsaften. 

Søk om å bruke fyrverkeri

Du må søke i god tid før du planlegger å bruke fyrverkeri.
Søknadsskjema for bruk av fyrverkeri

Søk om å selge fyrverkeri

For å kunne selge fyrverkeri i klasse II og III må det innhentes tillatelse fra brannvesenet. Tillatelsen gjelder salg fra et bestemt utsalgssted. Salgsperioden i vår region er mellom 29. - 31. desember. Den som søker om tillatelse til handel med fyrverkeri (pyroteknisk vare kl. II og III) må:

  • drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
  • fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret
  • ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB

Søknadskjema for salg av fyrverkeri