Østre Agder Brannvesen

Østre Agder Brannvesen (ØABV), ble etablert 01.01.08. og er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Åmli, Vegårshei og Gjerstad. 

ØABV dekker et område med ca. 64.000 innbyggere og 8 brannstasjoner. Det er Arendal kommune som er vertskommunen. ØABV dekker fullt ut brannvesenets oppgaver og drifter brannalarmsentral for hele Agder, og er akutt-forurensningsberedskap for 10 kommuner i Aust-Agder.

Brannvesenet er inndelt i tre avdelinger:

1. Alarmsentral

 • Mottar og formidler 110-meldinger for Agder.
 • Direktealarmer fra bygg/virksomheter.

2. Forebyggende

 • Informasjons- og motivasjonstiltak om brannvern, rettet mot kommunenes innbyggere.
 • Brannforebyggende tilsyn i særskilte brannobjekter.
 • Feiing og tilsyn av ildsteder.
 • Saksbehandling av søknader om fyrverkeri, oppbevaring av brannfarlig vare m.m.
 • Kursvirksomhet.

3. Beredskap

 • Innsatsstyrke mot brann og andre akutte ulykker, for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier.
 • Alarmtjenester (brann, innbrudd, trygghetsalarmer m.m.)
 • Hjelp ved vannlekkasjer og oversvømmelser.
 • Kontroll av håndslokkere.
 • Opplæring i bruk av slokkemidler.
 • Kursvirksomhet


VED BRANN RING 110

Ytterligere informasjon finner du under Østre Agder Brannvesen sine hjemmesider. https://www.arendal.kommune.no/oabv/