Midlertidige boliger

NAV skal også hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud, hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet.

Du må bidra til å gi opplysninger om saken din på en best mulig måte, slik at NAV-kontoret raskt kan behandle søknaden din.

Du kan lese mer om midlertidig botilbud på NAV sine hjemmesider.