​ Risør Frisklivssentral​​ ​

Hva er frisklivssentralen

På Frisklivssentralen kan du få drahjelp til å komme i gang med endring innen trening, bedre kosthold eller røykeslutt. Dette gjøres gjennom samtaler, tilpasning av treningsprogram og treningsgrupper. Det er også mestringskurs for personer som kjenner på tegn til overbelastning og stress (Kurs i mestring av Belastning – KiB)

Tilbudet starter med en helsesamtale. Dette er en individuell samtale med fysioterapeut der man kartlegger hva man trenger hjelp til, og hvordan dette skal gjøres. Dette gjøres ved oppmøte, telefonsamtale eller videomøte.

Målgruppe

Alle som har ønske om drahjelp til endring av vaner kan ta kontakt og få en veiledningstime/helsesamtale. Men det er de som har fått helseproblemer, overvektig eller røyker, som vil få tilbud om å få flere samtaler, eller delta i grupper eller kurs. Personer som er på vei til å bli eller er sykemeldte eller har uførestønad, og som tenker at de kan ha nytte av endring av noen vaner, ønsker vi også å hjelpe. Det kan da være aktuelt å trene i Aktiv på dagtid i tillegg til opplegg i Frisklivssentralen.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hva vi kan tilby, kan du ta direkte kontakt med fysioterapeutene på Frisklivssentralen.

Telefon: 46836206, åpningstid mandag til torsdag kl 08:30 - 15:00

Besøksadresse: Frydenborgsenteret, Sirisvei 12, 4952 Risør

Frisklivssentralen er en del av helsetjenesten. De ansatte er helsepersonell med taushetsplikt og journalplikt. Man trenger ikke henvisning fra lege for å komme, men ofte ønsker vi i noen grad å samarbeide. Man kan delta i tilbudene i inntil ett år, av og til lengre. Tilbudene har en liten egenandel.

Nyttige lenker

Aktiv på dagtid
Helsenorge lev
Snus og røykeslutt  
Avogtil
Helsenorge trening og fysisk aktivitet
Hjelp til selvhjelp
Hjelpetelefoner og nettsteder