Kurs for foreldre/foresatte i Trygghetssirkelen

Risør helsestasjon inviterer foreldre/foresatte til kurs i Trygghetssirkelen.

Trygghetssirkelen (Circle of Security - Parenting) er et foreldreveiledningsprogram som bygger på 50 års forskning på tilknytningsteori. Målet med kurset er å øke kompetanse og bygge en trygg relasjon mellom foreldre/foresatte og barn. Kurset passer for alle med barn mellom 1 og 6 år tilknyttet Risør helsestasjon.

Om kurset

Det legges vekt på:

  • hvordan tolke barnets behov
  • regulering og forståelse av barnets følelser
  • hvordan takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende

Det veksles mellom filmvisning, samtale og refleksjon.

Ved refleksjonsoppgavene samtaler man med egen partner. Det er opp til hver enkelt hvor mye man ønsker å dele med de andre på kurset.

Kurset går over 8 ganger à 1,5 timer mandager fra kl 15.00 – 16.30 på Risør helsestasjon. Det er plass til 6 foreldrepar i gruppa. Vi oppfordrer begge foreldre/foresatte til å delta. Du som er alene om omsorgen er selvfølgelig også velkommen til å delta. Ved refleksjonsoppgaver vil kursholder være din samtalepartner.

Kurset tilbys en gang i halvåret, ta kontakt for nærmere informasjon om kursdatoer. Aktuelle kursdatoer annonseres på kommunens facebookside, via oppslag på helsestasjonen, og invitasjoner til barnehagene.

Påmelding per telefon til Risør helsestasjon på tlf. 37 14 97 65

Kurset holdes av sertifiserte COS-P kursholdere.

Velkommen til kurs!

Trygghetssirkelen COS - Circle of Security. illustrasjon 

Åpningstider

Helsestasjonen i Risør
Kragsgata 48B
Mandag-fredag kl 08.30-14.30
Tlf. 37 14 97 65