Helsestasjon for barn 0-5 år

Ved helsestasjonen gis en rekke tjenester knyttet til svangerskap, helsekonsultasjoner av mor og barn, oppfølging av barnets vekst og utvikling og veiledning til foresatte.

Velkommen til Risør helsestasjon 0-5 år

Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som forelder best mulig kan forstå barnet ditt. På helsestasjonen møter du fagpersoner som kan gi deg råd og tips. Vi er her for deg og barnet ditt!

Hvem får tilbudet?

Helsestasjonen er et tilbud til alle barn mellom 0-5 år og deres foresatte. Når du får barn, tar vi kontakt med deg for å avtale det første møtet med deg og babyen din. Nyinnflyttere bes kontakte helsestasjonen ved ankomst.

Hjemmebesøk og møter på helsestasjonen

Etter at dere er kommet hjem med et nytt barn, tilbys dere tidlig hjemmebesøk av jordmor, og helsesykepleier noen dager etter. Vårt fokus er å veilede dere i forhold til barnets trivsel, ernæring og utvikling gjennom de første viktige årene. Vi er opptatt av å hjelpe hele familien med å finne gode løsninger. Helsesykepleier tilbyr flere konsultasjoner individuelt eller i grupper, og samspill med barnet har stort fokus. Vi bruker tolk ved behov. Vaksinering av barnet tilbys etter folkehelseinstituttets anbefaling, og dette er gratis. 

Faste konsultasjoner ved helsestasjonen

Faste konsultasjoner ved helsestasjonen
Alder Type konsultasjon Møte med
1-3 døgn (e. hjemreise) Hjemmebesøk Jordmor
7-10 dager Hjemmebesøk Helsesykepleier
3-4 uker Gruppe Fysioterapeut og helsesykepleier
6 uker Individuell konsultasjon + vaksine Lege og helsesykepleier
3 måneder Individuell konsultasjon + vaksiner Helsesykepleier
4 måneder Gruppe Fysioterapeut og helsesykepleier
5 måneder Individuell konsultasjon + vaksiner Helsesykepleier
6 måneder Individuell konsultasjon Lege og helsesykepleier
8 måneder Gruppe Tannpleier og helsesykepleier
10 måneder Individuell konsultasjon Helsesykepleier
12 måneder Individuell konsultasjon + vaksiner Lege og helsesykepleier
15 måneder Individuell konsultasjon + vaksine Helsesykepleier
18 måneder Individuell konsultasjon Helsesykepleier
2 år Individuell konsultasjon Lege og helsesykepleier
4 år Individuell konsultasjon Helsesykepleier
I perioder kan det være behov for tettere avtaler. Du kan ta kontakt ved å ringe eller komme innom. Ringer du på forhånd, kan vi sette av en time og dermed ha bedre tid. Vi er til for å brukes!

Hva skjer på de ulike konsultasjonene?  

Barnevaksinasjonsprogrammet

Les mer om nasjonalt barnevaksinasjonsprogram på www.fhi.no/om-bvp

Lege- og fysioterapikonsultasjoner på helsestasjonen

Vi har faste legekonsultasjoner på tirsdager for å følge barnets utvikling ved 6 uker, ½ år, 1 år og 2 års alder.
Fysioterapeut deltar i barselgruppe ved 4 uker og 4 måneder.

Vi ber om at du ikke tar med syke barn til helsestasjonen, men kontakter egen fastlege eller legevakt ved sykdom.

Hva hvis foreldre trenger ekstra hjelp?

Helsesykepleier og andre i helsestasjonen kan tilby foreldreveiledning og ulike samtaler i grupper eller individuelt. Ta kontakt ved behov.

Hva koster det?

Alle tilbud ved helsestasjonen er gratis.