Fastlege og bytte av fastlege

Risør kommune har avtale med fem leger om allmennpraksis innenfor Fastlegeordningen. Disse er fordelt på tre legesentre med en eller flere leger på hvert.

Legekontorer i Risør kommune

  • Kragsgata legesenter
  • Solsiden legesenter
  • Søndeled legekontor

Søk eller bytt fastlege

«Min helse» på helsenorge.no kan du finne oversikt over alle landets fastleger og bytte fastlege dersom du ønsker det.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen ble innført 8. juni 2001. Dette innebærer blant annet at

  • alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret har rett til å få en fastlege. Asylsøkere og deres familier som er medlemmer i folketrygden omfattes også av ordningen
  • du kan velge din fastlege blant alle allmennlegene som er med i fastlegeordningen
  • det er frivillig å være med i fastlegeordningen, men velger du å stå utenfor, må du selv finne en allmennlege som kan gi deg time. Du betaler også en høyere egenandel hos denne allmennlegen
  • du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger i året, men det krever at det er plass på listen til den legen du ønsker

Klage

Klager på undersøkelse og behandling hos fastlegen rettes til Helsetilsynet i Agder (Fylkeslegen).